Kde nás uvidíte

Přehled nadcházejících akcí pro jednotlivé složky souboru Vonica

Slovácký soubor Vonica:

23. 6. Festival Strážnice
7. – 9. 9. Chrudimské obžínky

Malá Vonica

10.  6.  Děti v Podhradí

Děvčice z Vonice