Kontakt

Slovácký soubor Vonica, z.s.
Třída Tomáše Bati 204
760 01 Zlín

IČO: 49156071

Statutární zástupce
Ivo Urban
tel. +420 603 293 715

Vonica@seznam.cz

Organizační vedoucí souboru                                                Malá Vonica

David Chovanec                                                                                Marcela Urbanová
+420 731 956 660                                                                                   +420 704 046 833

Vonica@seznam.cz                                                                         urbanovi-zlin@seznam.cz

Photo (134 of 172)