Kontakt

Slovácký soubor Vonica, z.s.
Třída Tomáše Bati 204
760 01 Zlín

IČO: 49156071

vonica@seznam.cz

Statutární zástupce
Ivo Urban

Vonica (taneční složka)
Jakub Dokoupil – organizační vedoucí

+420 739 303 419

Tereza Škubalová – umělecká vedoucí

Malá Vonica (dětský soubor)
Marcela Urbanová
+420 704 046 833
urbanovi-zlin@seznam.cz

Děvčice z Vonice (ženský sbor)
Broňa Zelingerová
+420 776 310 345
b.zelingerova@hotmail.com

Denica (cimbálová muzika)
denicazlin@gmail.com
www.denicazlin.cz

Photo (134 of 172)