oblast Luhačovské Zálesí

Region mezi Luhačovicemi a Zlínem je vedle jiných částí Slovácka často upozaďován, přesto je velmi dobře zdokumentován a jeho písně ve své kráse rozhodně nezaostávají.

Někdy je Luhačovské Zálesí označováno jako přechodná oblast mezi Slováckem a Valašskem.

zdroj: Luhačovské Zálesí na české Wikipedií

Zálesí si díky své příhodné poloze mohlo vybírat ty nejlepší prvky Slovácka i Valašska. Vonica tuto oblast zpracovává ve dvou svých tanečních pásmech.

taneční pásmo z Luhačovského Zálesí, 2015

Náš záleský repertoár