Novinky

Katerinské hody 2018!

Folklorní soubor Vonica patří k nejstarším na Moravě, v roce 2015 oslavil 75. výročí svého založení.

vonica-logo_256

Ve svém repertoáru zpracovává tance Slovácka a Slovenska, ve svých vystoupeních se snaží o zachování autenticity předváděného lidového projevu. Vonica pravidelně pořádá Katerinské hody, podílí se na stavění a kácení zlínské Májky. Soubor spoluorganizuje mezinárodní festivaly Zlínské Besedování a Děti v Podhradí. Soubor zastřešuje stejnojmennou taneční složku, dětský soubor Malá Vonica a ženský sbor Děvčice z Vonice.

Zde můžete shlédnout ukázky našeho repertoáru: