Děvčice z Vonice


Děvčice z VoniceSbor žen je složkou Slováckého souboru Vonica od roku 2003. Po ukončení aktivní činnosti měly tanečnice a zpěvačky slováckého souboru Vonica chuť a potřebu si po 20-ti letech s radosťú a veselosťú  pořádně „zabékat“ písně, které mají v srdci.Děvčice z Vonice

Láska k folkloru je přivedla zpět a tak se pravidelně schází v úterý 17,30-19,30hod.     na Zlínském klubu 204.

Jako městský soubor se věnují několika regionům Slovácka, Valašska i Slovenska. Rády zpívají písně z Horňácka, Moravských Kopanic, Luhačovského Zálesí a Východního Slovenska.

Vystupují v úhledném kostýmu inspirovaném starším typem pracovního kroje z Luhačovského Zálesí.Děvčice z Vonice

Spolupracovaly s cimbálovou muzikou Linda při nahrávání CD „Muzikantské bylinky“. Pod hlavičkou Vonice vystupují na hodech, fašancích, Zlínském besedování, ve Strážnici při folklorních slavnostech, v adventním čase zpívají koledy v kostelích, rozdávají radost klientům v domovech pro seniory a účastní se setkávání pěveckých sborů Slovácka.

 Jejich mottem  je myšlenka Vojtěcha Kopice z Hrubé Skály:

„Hudba a zpěv odpoutává od pozemského shonu a povznese duši k Bohu …“

Vedoucí sboru žen :

Broňa Zelingerová
+420 776 310 345
b.zelingerova@hotmail.com