Vonica

Vonica zastřešuje tři skupiny všech generací: stejnojmenný dospělý soubor, dětský soubor Malá Vonica a ženský sbor Děvčice z Vonice. Souboru hraje  cimbálová muzika Denica.

Organizačním vedoucím dospělé složky Vonice je Jakub Dokoupil, uměleckou vedoucí je Tereza Jevická.

Taneční soubor nacvičuje každé úterý a pátek na Zlínském klubu 204. Má k dispozici dva taneční sály se speciálním odpruženým sportovním povrchem, zkušebnu pro cimbálovou muziku a vybavené sklady na kroje. Na obnovu krojového vybavení přispívají jak sponzoři, tak i sami tanečníci a tanečnice, když si sami vyrábějí a vyšívají košile, rukávce, prucleky, klobouky a krojové kapesníky.

V současnosti Vonica ve svém repertoáru zpracovává tance a písně z oblastí Horňácka, Dolňácka, Luhačovského Zálesí, Kopanic a Trenčínska, přitom se snaží zachovat dobovou autenticitu předváděného lidového projevu.

Od roku 1995 soubor připravuje každý lichý rok Zlínské besedování, setkání folklorních souborů s mezinárodní účastí. Cílem tohoto festivalu je, aby se jeho účastníci mohli navzájem poznat a spřátelit. Vonica se podílí i na organizaci dětského mezinárodního folklorního festivalu Děti v Podhradí a jednodenního festivalu Folklorní PARKet. Mimo to také pravidelně pořádá Katerinské hody, stavění a kácení zlínské májky.