O souboru

karta_souč karta_hist

karta_děvčice       karta_MV