O souboru

karta_hist          karta_souč

karta_děvčice          karta_MV