Karičky

/oblast východní Slovensko – pomezí Šariše a Zemplína/
Dívčí sólový projev – temperamentní a rytmický se zpěvy.
Délka: 5 min, 8-12 děvčat