Pásmo tanců z východního Slovenska

autor choreografie: Luboš Zelinger

/oblast východní Slovensko – pomezí Šariše a Zemplína/

čapáš
mužský tanec s ostruhami
Délka: 3 min, 6 chlapců

karička
kolový dívčí tanec se zpěvy
Délka: 5 min, 8-12 děvčat

čardáš
temperamentní párový tanec
Délka: 5 min, 6 párů